Διορθωμένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου (Σεπτέμβριος 2019)

Ανακοινώνεται το διορθωμένο Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 των Τμημάτων Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και πρ. Λογιστικής (Πάτρας).