Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020

Αναρτάται η 4η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάσει του ανωτέρω ωρολογίου Προγράμματος, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 29/10/2019.