Ανακοίνωση για Εργαστήριο «Ειδικών Θεμάτων Μηχανογραφημένης Λογιστικής»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο των Ειδικών Θεμάτων Μηχανογραφημένης Λογιστικής, να προσέλθουν στο εργαστήριο Α17, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και από ώρα 08:00 έως 12:00 προκειμένου να εγγραφούν σε τμήμα.