ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής θα δέχεται από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 10:00 – 12:00.

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στο mail:

Η τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα θα γίνεται από Δευτέρα έως Πέμπτη  12:00 με 14:00 μ.μ. μόνο στα τηλέφωνα 2631058245 και 2631058244.

Όλα τα αιτήματα των φοιτητών προς τη Γραμματεία του Τμήματος (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά στρατολογίας, βεβαιώσεις πτυχιούχων, ερωτήματα σχετικά με Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση, ερωτήματα σχετικά με δηλώσεις μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, προσλήψεις καθηγητών, ανανεώσεις συμβάσεων παλαιών καθηγητών, βαθμολογίες, κωδικούς κλπ.) θα αποστέλλονται στο mail της Γραμματείας ().