Διευκρινιστική Ενημέρωση περί λόγου εμφάνισης του μαθήματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ» στη δήλωση μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020

Σας διευκρινίζουμε πως, η εμφάνιση του μαθήματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ» (Β’ εξαμήνου) στη δήλωση μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020, αφορά μόνο όσους φοιτητές το έχουν παρακολυθήσει και δεν το έχουν περάσει στις εξετάσεις (κατηγορία φοιτητών ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Όσοι το παρακολουθούν πρώτη φορά ή δεν το έχουν εξεταστεί ποτέ λόγω απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν!!!