Αντικείμενο Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, καθώς και τις εφαρμογές τους σε κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Tο αντικείμενο σπουδών του Τμήμα τος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας αποτελεί την εξέλιξη και συμπλήρωση του επιστημονικού κλάδου της Λογιστικής και προέρχεται από τη συγχώνευση των ομώνυμων Τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου.

Τα Τμήματα Λογιστικής συγκαταλέγονται στα ιστορικά Τμήματα των Τ.Ε.Ι.που δημιουργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983 και ανήκουν, όπως και το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο). Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής υλοποιήθηκε με το Π.Δ.94/2013 και θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας δεν αποτελεί ένα νέο Τμήμα που φιλοδοξεί να θεμελιώσει τους όρους της αποδοχής του από τους υποψήφιους φοιτητές του, την επιστημονική κοινότητα και την αγορά εργασίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του μητρικού Τμήματος Λογιστικής, από το οποίο προήλθε, και η μακροχρόνια προσφορά του στην ομώνυμη επιστήμη, η αναγνώριση του επιπέδου των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που παρέχει και η τεκμηριωμένη επιστημονική και επαγγελματική αποδοχή των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας αποτελεί ασφαλές και αναγνωρισμένο υπόβαθρο. Αυτό το υπόβαθρο πλέον συμπληρώνεται με την ένταξη της Χρηματοοικονομικής επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα συμπληρώσει και θα διευρύνει την προσφορά του τόσο στον τομέα της «καθαρής» επιστήμης όσο και σε αυτόν της προετοιμασίας των φοιτητών του ώστε όχι μόνο να  αποτελούν δυναμικά και καταρτισμένα στελέχη στην επιχειρηματική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά να τοποθετούνται ως αυθύπαρκτες επιστημονικές οντότητες στο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Η εξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής σε περίοδο οικονομικής ύφεσης της ελληνικής οικονομίας φιλοδοξεί όχι απλώς να αναδιατάξει το επιτυχημένο πρόγραμμα σπου δών του μητρικού Τμήματος αλλά να εντάξει νέα γνωστικά αντικείμενα καλύπτοντας αποτελεσματικότερα την αδιάλειπτη ζήτηση επιστημονικά καταρτισμένων λογιστών και χρηματοοικονομικών στελεχών των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα με την επέκταση και εμβάθυνση του γνωσιολογικού και επιστημονικού του χαρακτήρα στον τομέα της Χρηματοοικονομικής.

Η επιστημονική διεύρυνση του προγράμματος σπουδών του μητρικού Τμήματος Λογιστικής με την συμπερίληψη του χρηματοοικονομικού τομέα, και την εξέλιξή του ως Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, συνθέτει ένα αυτόνομο επιστημονικό πεδίο όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διευρύνουν τις σπουδές τους συμμετέχοντας σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή προγράμματα πιστοποίησης ή να διεκδικήσουν αποτελεσματικότερα τη θέση τους στο χώρο της εξαρτημένης εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης σε όλο το φάσμα του « επιχειρείν » ή του Δημόσιου Τομέα, μεταξύ άλλων, ως αυτοαπασχολούμενοι λογιστές, στελέχη λογιστηρίων κάθε είδους επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, στελέχη Ελεγκτικών ή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Τραπεζικά,  Ξενοδοχειακά ή Ναυτιλιακά στελέχη.

Η διάρκεια των σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οκτώ εξάμηνα από τα οποία το τελευταίο περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Ειδικότερα, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Επιχείρηση, Φορέα ή Δημόσιο και Ιδιωτικό Οργανισμό (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) που διαθέτει λογιστήριο (τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων ΚΦΑΣ–νυν Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ) ή ανεξάρτητο οικονομικό Τμήμα καθώς και Τραπεζικές, Ξενοδοχειακές ή Ναυτιλιακές επιχειρήσεις.