Αντιστοίχιση Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής Πάτρας

Την τελική αντιστοίχιση του ΠΠΣ της Λογιστικής Πάτρας με αυτό του ΠΠΣ του τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής όπως έχει εγκριθεί με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος μπορείτε να δείτε [Εδώ…].