Περιγραφή & Ιστορία

Tο  Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας  προέρχεται από τη συγχώνευση των ομώνυμων Τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι.Πάτρας και Μεσολογγίου και αποτελεί την εξέλιξη και συμπλήρωση του επιστημονικού κλάδου της Λογιστικής .

Τα Τμήματα Λογιστικής συγκαταλέγονται στα ιστορικά Τμήματα των Τ.Ε.Ι.που δημιουργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983 και ανήκουν, όπως και το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο). Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής υλοποιήθηκε με το Π.Δ.94/2013 και θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας δεν αποτελεί ένα νέο Τμήμα που φιλοδοξεί να θεμελιώσει τους όρους της αποδοχής του από τους υποψήφιους φοιτητές του, την επιστημονική κοινότητα και την αγορά εργασίας.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του μητρικού Τμήματος Λογιστικής, από το οποίο προήλθε, και η μακροχρόνια προσφορά του στην ομώνυμη επιστήμη, η αναγνώριση του επιπέδου των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που παρέχει και η τεκμηριωμένη επιστημονική και επαγγελματική αποδοχή των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας αποτελεί ασφαλές και αναγνωρισμένο υπόβαθρο. Αυτό το υπόβαθρο πλέον συμπληρώνεται με την ένταξη της Χρηματοοικονομικής επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία θα συμπληρώσει και θα διευρύνει την προσφορά του τόσο στον τομέα της «καθαρής» επιστήμης όσο και σε αυτόν της προετοιμασίας των φοιτητών του ώστε όχι μόνο να  αποτελούν δυναμικά και καταρτισμένα στελέχη στην επιχειρηματική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά να τοποθετούνται ως αυθύπαρκτες  επιστημονικές οντότητες στο χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.