Ανακοινώσεις Γραμματείας

Προσωπικό Γραμματείας

  • ΓΟΥΒΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας  email:
  • ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας  email:
  • ΖΟΡΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας  email:

Ωράριο Εξυπηρέτησης

Η Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής θα δέχεται από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 10:00 – 12:00.

 

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στο mail:

 

Η τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα θα γίνεται από Δευτέρα έως Πέμπτη  12:00 με 14:00 μ.μ. μόνο στα τηλέφωνα 2631058245 και 2631058244.

 

Όλα τα αιτήματα των φοιτητών προς τη Γραμματεία του Τμήματος (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά στρατολογίας, βεβαιώσεις πτυχιούχων, ερωτήματα σχετικά με Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση, ερωτήματα σχετικά με δηλώσεις μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, προσλήψεις καθηγητών, ανανεώσεις συμβάσεων παλαιών καθηγητών, βαθμολογίες, κωδικούς κλπ.) θα αποστέλλονται στο mail της Γραμματείας ().

 

Το παρόν ωράριο θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΩΣ , λόγω παράλληλης απασχόλησης του προσωπικού σε άλλες Γραμματείες!!!

Επικοινωνία με Γραμματεία Τμήματος

Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραμματείας
Φόρμα Επικοινωνίας με Γραμματεία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Γραμματεία μέσω της παρακάτω φόρμας:

* Απαιτούμενα Πεδία