Πρόεδρος Τμήματος

  • Δυσλεξία. Ένας άγνωστος κόσμος ανάμεσά μας
    Η δυσλεξία ως χαρακτηριστικό σε κάθε άνθρωπο που πάσχει είναι ένα φαινόμενο αδυναμίας της χρήσης και αντίληψης του γραπτού λόγου (ο βαθμός μπορεί να ποικίλλει από άτομο σε άτομο), ενώ στην περίπτωση της ηλικίας που ανήκουν οι φοιτητές μας αναγνωρίζεται από την ιδιαιτερότητα της αδυναμίας τους να γράψουν ορθογραφημένα κείμενα, να απομνημονεύσουν και να οργανώσουν το χρόνο τους. Όμως, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ενός δυσλεξικού φοιτητή είναι το χάσμα ανάμεσα στο τι αντιλαμβάνεται-κατανοεί και γνωρίζει (από τη μαθησιακή του προσπάθεια) και τι αποδίδει στο γραπτό του κείμενο. Για αυτό ακριβώς το λόγο οι δυσλεξικοί φοιτητές δεν εξετάζονται γραπτώς. Στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο, ο φόβος του στιγματισμού (της μαθησιακής ιδιαιτερότητας) σε συνδυασμό με την προκατάληψη και την άγνοια για το φαινόμενο της δυσλεξίας καλύπτει πολλές φορές τον υπεράνθρωπο αγώνα του ίδιου του δυσλεξικού φοιτητή (πού ξεκινάει από τα πρώιμα χρόνια της βασικής του εκπαίδευσης) να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατανομής του […]

Τμήμα


sdo1


Το Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας προέρχεται από τη συγχώνευση των ομώνυμων Τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, που δημιουργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983 και αποτελεί την εξέλιξη και  .....

[Περισσότερα...]


Επαγγελματικά Δικαιώματα


log16


Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και .....

 [Περισσότερα..]


Τ.Ε.Ι. Δυτικής ΕλλάδαςΤο Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας είναι Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με έδρα την Πάτρα που προήλθε από τη συγχώνευση των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Αποστολή του είναι να παρέχει Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές ειδικότητες, και η ανάπτυξη διεθνώς ...

[Περισσότερα...]


Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καταρτίστηκε και συντάχθηκε με γνώμονα (α) την κτηθείσα μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Λογιστικής, (β) τους επιδιωκόμενους .

[Περισσότερα...]

Πρακτική Άσκηση
Αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος συγκέντρωσε σε ένα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ τα ..

[Περισσότερα...]

Πτυχιακή Εργασία
Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και άνω και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το 70% των προσφερόμενων από το Τμήμα μαθημάτων και έχουν περιλάβει την πτυχιακή εργασία στην ...

[Περισσότερα...]

EnglishGreek