Πρόεδρος Τμήματος

  • Καλωσορίζουμε τους πρωτοετείς φοιτητές της ακαδ. χρονιάς 2017-2018
    Με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση της διαδικασίας εγγραφής σας το Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας θεωρεί υποχρέωσή του να σας συγχαρεί για την επιτυχία σας και να σας καλωσορίσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης. Ως φοιτητές πλέον με την πρόοδο των σπουδών σας σταδιακά θα συνειδητοποιήσετε ότι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη μέση βαθμίδα εκπαίδευσης που ολοκληρώσατε και στην ανώτατη που πετύχατε και θα φοιτήσετε είναι η επίπονη και συνάμα συναρπαστική διαδικασία της ολοκλήρωσής σας ως ελεύθερες επιστημονικές οντότητες που οδηγεί στον αυτοπροσδιορισμό και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς σας. Αυτή όμως η διαδικασία δεν προσφέρεται από κανένα ανώτατο ίδρυμα ούτε μπορεί να μελετηθεί σε κάποιο ακαδημαϊκό σύγγραμμα. Είναι μια διαδικασία στόχευσης και συγκερασμού θέλησης, παιδείας, γνώσης και αυτοσκοπού. Το Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ θα σας προσφέρει τα μέσα και θα σας προτρέψει να βρείτε το δικό σας δρόμο […]

Τμήμα


sdo1


Το Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας προέρχεται από τη συγχώνευση των ομώνυμων Τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, που δημιουργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983 και αποτελεί την εξέλιξη και  .....

[Περισσότερα...]


Επαγγελματικά Δικαιώματα


log16


Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και .....

 [Περισσότερα..]


Τ.Ε.Ι. Δυτικής ΕλλάδαςΤο Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας είναι Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με έδρα την Πάτρα που προήλθε από τη συγχώνευση των Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Αποστολή του είναι να παρέχει Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές ειδικότητες, και η ανάπτυξη διεθνώς ...

[Περισσότερα...]


Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καταρτίστηκε και συντάχθηκε με γνώμονα (α) την κτηθείσα μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Λογιστικής, (β) τους επιδιωκόμενους .

[Περισσότερα...]

Πρακτική Άσκηση
Αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος συγκέντρωσε σε ένα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ τα ..

[Περισσότερα...]

Πτυχιακή Εργασία
Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και άνω και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το 70% των προσφερόμενων από το Τμήμα μαθημάτων και έχουν περιλάβει την πτυχιακή εργασία στην ...

[Περισσότερα...]

EnglishGreek