Το Τμήμα


sdo1


Σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’) το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καταργείται και εντάσσεται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Π.Π.Σ του Τμήματος....

[Περισσότερα...]


Επαγγελματικά Δικαιώματα


log16


Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος καθορίστηκαν με το Π.Δ. 349/89 (ΦΕΚ 159/14.6.89 τ.Α). Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  των Tεχνολογικών Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων θα διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και .....

 [Περισσότερα..]


Οδηγίες για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω eClass & Skype for Business

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καταρτίστηκε και συντάχθηκε με γνώμονα (α) την κτηθείσα μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Λογιστικής, (β) τους επιδιωκόμενους .

[Περισσότερα...]

Πρακτική Άσκηση
Αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος συγκέντρωσε σε ένα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ τα ..

[Περισσότερα...]

Πτυχιακή Εργασία
Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και άνω και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το 70% των προσφερόμενων από το Τμήμα μαθημάτων και έχουν περιλάβει την πτυχιακή εργασία στην ...

[Περισσότερα...]