Πτυχιακή Εργασία

Ανάρτηση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών εαρινού εξαμήνου 2018-2019

ΕΑΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19 Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που: βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, έχουν ολοκληρώσει τα 2/3 του προγράμματος σπουδών τους, δεν έχουν αναλάβει στο παρελθόν πτυχιακή εργασία ότι από 27/03/2019 και για διάστημα ενός μηνός (δηλ. έως και 30/04/2019) αναρτώνται προς επιλογή τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα, σε συνεννόηση με τον καθηγητή που το προτεινόμενο θέμα του τους ενδιαφέρει, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ανωτέρω αναφερθέντος χρονικού διαστήματος, συμπληρωμένο το Έντυπο Κατοχύρωσης Πτυχιακής Εργασίας που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Καρτέλα ΣΠΟΥΔΕΣ…
Περισσότερα

Πτυχιακές Εργασίες φοιτητών πρ. Τμήματος Λογιστικής (Πάτρα)

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Λογιστικής στην Πάτρα, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα θέματα των πτυχιακών μέσω του eclass του πρώην τμήματος Λογιστικής και στο μάθημα «Πτυχιακές εργασίες τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής».

Ανάρτηση θεμάτων πτυχιακών εργασιών χειμερινού εξαμήνου 2018-19

Στο eclass και στο μάθημα «Πτυχιακές Εργασίες Τμήματος» έχουν αναρτηθεί στα Έγγραφα, προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19. Εκεί βρίσκονται και οδηγίες για την ανάληψη και κατοχύρωσή τους. Είναι χρήσιμο οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή, να εγγράφονται στο συγκεκριμένο μάθημα έτσι ώστε να λαμβάνουν αυτόματα τις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνονται μέσω eclass.

Αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Ακαδημαϊκού 2017-18

Ενημερωθείτε από τον  κατάλογο ανάθεσης πτυχιακών εργασιών για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2017-18 το θέμα που αναλάβατε. Υπενθυμίζεται ότι η ανάθεση θέματος δεν σημαίνει κατοχύρωσή του. Για να κατοχυρώσετε το θέμα σας πρέπει στην προθεσμία που προβλέπεται από τον Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας να επικοινωνήσετε με τον εποπτεύοντα εκπαιδευτικό του θέματος που σας ανατέθηκε.

Έληξε: Υποβολή Αίτησης Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας εαρ. ακαδ. εξάμ. 2017-18

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να αναλάβουν ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ομαδικά (μέχρι 3 φοιτητές*) ή ατομικά για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2017-18 (με δικαίωμα επιλογής θέματος*) να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα αίτησης ανάθεσης θέματος Πτυχιακής Εργασίας (απαιτείται online σύνδεση). Υπενθυμίζεται ότι κάθε αίτηση για ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας υποβάλλεται μια φορά (υπάρχει η επιλογή διόρθωσης των αρχικών καταχωρήσεων μετά την υποβολή της αίτησης μέχρι να λήξει η προθεσμία υποβολής). Οι επιλογές που σημειώνονται με (*) ισχύουν από το εαρινό ακαδημαϊκό 2017-18 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προθεσμία υποβολής αίτησης ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2017-18 είναι από ΔΕΥΤΕΡΑ 14/05/2018…
Περισσότερα

Χρόνος ολοκλήρωσης πτυχιακών εργασιών

Ποια τα είναι τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πτυχιακής εργασίας; Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της π. Συνέλευσης του Τμήματος παρατείνεται πέραν του ημερολογιακού έτους ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης για τις πτυχιακές εργασίες που κατά τη διάρκεια της εκπόνησής τους άλλαξε/αντικαταστάθηκε ο εποπτεύων εκπαιδευτικός. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΞΕ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση δεν ισχύει το ημερολογιακό έτος ως μέγιστος χρονικός περιορισμός ολοκλήρωσης μιας πτυχιακής εργασίας αν από την ημερομηνία που κατοχυρώθηκε άλλαξε ο εποπτεύων καθηγητής. Ο απαραίτητος χρόνος της παράτασης για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας πέραν του ημερολογιακού έτους θα διαπιστώνεται (α) από τους φοιτητές που…
Περισσότερα

Αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινού Ακαδημαϊκού 2017-18

Ενημερωθείτε από τον κατάλογο ανάθεσης πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2017-18 το θέμα που αναλάβατε. Υπενθυμίζεται ότι η ανάθεση θέματος δεν σημαίνει κατοχύρωσή του. Για να κατοχυρώσετε το θέμα σας πρέπει στην προθεσμία που προβλέπεται από τον Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας να επικοινωνήσετε με τον εποπτεύοντα εκπαιδευτικό του θέματος που σας ανατέθηκε.

ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Υποβολή Αιτήσεων για Ανάθεση Πτυχιακών Εργασιών

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που: βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, έχουν ολοκληρώσει τα 2/3 του προγράμματος σπουδών τους, δεν έχουν αναλάβει στο παρελθόν πτυχιακή εργασία ότι από 2/12/2017 ως και 9/12/2017 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν την e-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με την οποία δηλώνουν την επιθυμία τους να αναλάβουν θέμα Πτυχιακής Εργασίας. Στην ίδια αίτηση οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία σύμφωνα με τα προηγούμενα μπορούν να επιλέξουν από ένα ως τρία θέματα από τον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2017-18. Οι e-αιτήσεις μπορούν να είναι…
Περισσότερα

Δελτίο Ενημέρωσης: Πτυχιακές Εργασίες

Πτυχιακές Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την Πτυχιακή τους Εργασία και έχουν υποβάλει υπογεγραμμένο το έντυπο της εισηγητικής έκθεσης από τον εποπτεύοντα εκπαιδευτικό τους ότι το Τμήμα άμεσα θα ανακοινώσει την έναρξη των ημερομηνιών υποστήριξής τους. 2. Πτυχιακές Εργασίες σε εκκρεμότητα. Πτυχιακές Εργασίες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα χωρίς να υπάρχει υπογεγραμμένο το έντυπο της εισηγητικής έκθεσης από τον  εποπτεύοντα εκπαιδευτικό τους θα μεταφερθούν στον νέο εκπαιδευτικό που διδάσκει το συνδεόμενο με αυτές μάθημα αν ο αρχικός εποπτεύων δεν συμπεριλαμβάνεται στους καθηγητές του Τμήματος. Οι φοιτητές των οποίων οι πτυχιακές εργασίες…
Περισσότερα

Πτυχιακές Εργασίες-ενημέρωση φοιτητών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που εκκρεμεί η υποστήριξη της πτυχιακής τους εργασίας ότι μέχρι το τέλος του μηνός θα ανακοινωθούν ημερομηνίες υποστήριξης με σειρά FIFO. Το Τμήμα προς το παρόν λειτουργεί στο 40% του δυναμικού του και αυτονόητα δεν έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει την υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών πριν την ολοκλήρωση της ανάθεσης όλων των μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.