Πτυχιακή Εργασία

Γενική Ενημέρωση για “Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή τους Εργασία, στο χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται κάθε φορά, σε συνεννόηση και με τον επιβλέποντα, θα πρέπει να αποστέλουν ενημερωτικό e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής () με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα e-mail της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς επιτροπές, να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης-περάτωσης της Πτυχιακής Εργασίας. Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ: ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Επίσης, θα πρέπει στις αναφερόμενες κάθε φορά ημερομηνίες να αποστείλουν-καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής…
Περισσότερα

Ενημέρωση για “Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμ. Ακαδ. Έτους 2019-20”

Σας ενημερώνουμε πως οι Παρουσιάσεις των Πτυχιακών Εργασιώντου Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από  01/06/2020 έως και 12/06/2020. Η παρουσίαση των Πτυχιακών θα γίνει μέσω Skype. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή τους Εργασία, σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε συνεννόηση και με τον επιβλέποντα, να αποστείλουν μέχρι 26 Μαΐου ενημερωτικό e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής () με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα e-mail της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς επιτροπές, να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης-περάτωσης της Πτυχιακής Εργασίας….
Περισσότερα

Επιπλέον Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτώνται 2 Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020 για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από τον Α.Υ. κ. ΛΥΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, τα εξής: Α. Τραπεζική εποπτεία και κεφαλαιακή επάρκεια. Β. Ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα.Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση μεγάλων και μικρών.

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκαν τα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020 για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα οποία Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020 μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020_(από 16/03/2020 έως και 20/03/2020)

Σας ενημερώνουμε πως οι παρουσιάσεις των Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από τις 16/03/2020 έως και τις 20/03/2020. (Θα ακολουθήσει και άλλη ημερομηνία παρουσιάσεων μέσα στον Μάιο).   Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή τους Εργασία, σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε συνεννόηση και με τον επιβλέποντα Ακαδημαϊκό Υπότροφο,  να αποστείλουν μέχρι 10 Μαρτίου ενημερωτικό e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής () με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα e-mail της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς επιτροπές, να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης-περάτωσης της…
Περισσότερα

Αλλαγή κανόνων Πτυχιακής Εργασίας

Σας ενημερώνουμε πως οι παρουσιάσεις των Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από τις 13/01/2020 έως και τις 17/01/2020.   Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή τους Εργασία, σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε συνεννόηση και με τον επιβλέποντα Ακαδημαϊκό Υπότροφο, θα πρέπει έως τις 20/12/2019 να αποστείλουν ενημερωτικό e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής () με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα e-mail της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς επιτροπές και να προγραμματιστούν οι παρουσιάσεις και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης-περάτωσης της Πτυχιακής…
Περισσότερα

Ανάρτηση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που: βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, έχουν ολοκληρώσει τα 2/3 του προγράμματος σπουδών τους, δεν έχουν αναλάβει στο παρελθόν πτυχιακή εργασία ότι από 16/12/2019 και για διάστημα ενός μηνός (δηλ. έως και 16/01/2020) αναρτώνται προς επιλογή τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα, σε συνεννόηση με τον καθηγητή που το προτεινόμενο θέμα του τους ενδιαφέρει, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ανωτέρω αναφερθέντος χρονικού διαστήματος, συμπληρωμένο το Έντυπο Κατοχύρωσης Πτυχιακής Εργασίας που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Καρτέλα ΣΠΟΥΔΕΣ…
Περισσότερα

Ανάρτηση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών εαρινού εξαμήνου 2018-2019

ΕΑΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19 Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που: βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, έχουν ολοκληρώσει τα 2/3 του προγράμματος σπουδών τους, δεν έχουν αναλάβει στο παρελθόν πτυχιακή εργασία ότι από 27/03/2019 και για διάστημα ενός μηνός (δηλ. έως και 30/04/2019) αναρτώνται προς επιλογή τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα, σε συνεννόηση με τον καθηγητή που το προτεινόμενο θέμα του τους ενδιαφέρει, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ανωτέρω αναφερθέντος χρονικού διαστήματος, συμπληρωμένο το Έντυπο Κατοχύρωσης Πτυχιακής Εργασίας που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Καρτέλα ΣΠΟΥΔΕΣ…
Περισσότερα

Πτυχιακές Εργασίες φοιτητών πρ. Τμήματος Λογιστικής (Πάτρα)

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Λογιστικής στην Πάτρα, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα θέματα των πτυχιακών μέσω του eclass του πρώην τμήματος Λογιστικής και στο μάθημα «Πτυχιακές εργασίες τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής».

Ανάρτηση θεμάτων πτυχιακών εργασιών χειμερινού εξαμήνου 2018-19

Στο eclass και στο μάθημα «Πτυχιακές Εργασίες Τμήματος» έχουν αναρτηθεί στα Έγγραφα, προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19. Εκεί βρίσκονται και οδηγίες για την ανάληψη και κατοχύρωσή τους. Είναι χρήσιμο οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή, να εγγράφονται στο συγκεκριμένο μάθημα έτσι ώστε να λαμβάνουν αυτόματα τις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνονται μέσω eclass.