Ανάρτηση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών εαρινού εξαμήνου 2018-2019

ΕΑΡΙΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που:

  • βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών,
  • έχουν ολοκληρώσει τα 2/3 του προγράμματος σπουδών τους,
  • δεν έχουν αναλάβει στο παρελθόν πτυχιακή εργασία

ότι από 27/03/2019 και για διάστημα ενός μηνός (δηλ. έως και 30/04/2019) αναρτώνται προς επιλογή τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα, σε συνεννόηση με τον καθηγητή που το προτεινόμενο θέμα του τους ενδιαφέρει, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ανωτέρω αναφερθέντος χρονικού διαστήματος, συμπληρωμένο το Έντυπο Κατοχύρωσης Πτυχιακής Εργασίας που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Καρτέλα ΣΠΟΥΔΕΣ –> ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2018-19.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και τα στάδια της Πτυχιακής Εργασίας από την ανάληψη του θέματος και την κατοχύρωσή του, ως την υποστήριξή της δίνονται στο e-class και συγκεκριμένα στο μάθημα «Πτυχιακές Εργασίες Τμήματος». Είναι χρήσιμο οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή, να εγγράφονται στο συγκεκριμένο μάθημα έτσι ώστε να λαμβάνουν αυτόματα τις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνονται μέσω e-class..