Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ήδη Πανεπιστημίου Πατρών.