Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020

Αναρτάται η 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάσει του ανωτέρω ωρολογίου Προγράμματος, για την εβδομάδα από 30/09/2019 έως και 04/10/2019 θα πραγματοποιηθούν μόνο τα μαθήματα:

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θ) του Γ’ εξαμήνου τη Δευτέρα 30/09/2019 (ώρα 11:00-14:45)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ του Ε’ εξαμήνου τη Δευτέρα 30/09/2019 (ώρα 15:00-17:45) και
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι του Ε’ εξαμήνου την Πέμπτη 03/10/2019 (ώρες 09:00-11:45 και 14:00-15:45).