Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις για Πρακτική Άσκηση

Αποτελεί μέρος του προγράμματος των σπουδών σας (8ο εξάμηνο) στο Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Όσα αφορούν στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος συγκεντρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ένα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ερωτήσεων απαντήσεων που περιλαμβάνει τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να ενημερωθείτε και να γνωρίσετε για το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης.

Πριν συνεχίσετε συνιστάται να κατεβάσετε (download), και να ενημερωθείτε για τα βήματα από το σύνδεσμο ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που απαντά σε ερωτήματα για την Πρακτική σας (ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ).

1. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε αυτό το σύνδεσμο υπάρχει το ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για την Πρακτική Άσκηση. Είναι ένα σημαντικότατο βοήθημα στους ασκούμενους φοιτητές αφού περιλαμβάνει πολλά σημεία ενδιαφέροντος όπως άδειες, καθήκοντα, εποπτεία, διευκολύνσεις κλπ.

2. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ;

Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος και της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οι προϋποθέσεις έναρξης της Πρακτικής Άσκησης είναι οι ακόλουθες:

  • Να είστε φοιτητής/φοιτήτρια του ογδόου ή μεγαλύτερου εξαμήνου σπουδών.
  • Να έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε 8 μαθήματα ειδικότητας στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υποχρεώση της ολοκλήρωσης του μαθήματος  ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ υπάρχει μόνο αν θα κάνετε αίτηση για Πρακτική σε Τραπεζικό κατάστημα, Ναυτιλιακή ή Ξενοδοχειακή επιχείρηση. Δεν ισχύει η υποχρέωση επιτυχούς ολοκλήρωσης  του μαθήματος ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ αν η Πρακτική Άσκηση γίνει σε άλλου είδους επιχείρηση.
  • Να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης αρχίζει από τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να τα υποβάλλετε οι ίδιοι ή μέσω ταχυδρομείου σε φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραμματεία  Τμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Μ. Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 26334, ΠΑΤΡΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να έχουν υποβληθεί ή να έχουν ταχυδρομηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης.

 

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ αναφέρεται λεπτομερώς στα έντυπα που πρέπει να υποβάλετε καθώς και στη διαδικασία υποβολής.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ

Καταρχάς,θα πρέπει να ξέρετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσετε Πρακτική Άσκηση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εκτυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, στην οποία θα τσεκάρετε το κουτάκι "Βεβαίωση Επάρκειας για Πρακτική Άσκηση" (ΟΑΕΔ), θα συμπληρώσετε όλα το προσωπικά σας στοιχεία, τον τρόπο παραλαβής της καθώς και την υπογραφή σας, και μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ακολουθούν (βλ. παρακάτω), θα τα στείλετε στη δ/ση της Γραμματείας του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (βλ. παραπάνω).

*** Αν επιθυμείτε να κάνετε Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, στην αντίστοιχη ΑΙΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, θα τσεκάρετε το κουτάκι "Βεβαίωση Επάρκειας για Πρακτική Άσκηση" (ΕΣΠΑ), θα συμπληρώσετε όλα το προσωπικά σας στοιχεία, τον τρόπο παραλαβής της καθώς και την υπογραφή σας, και θα τη στείλετε στη δ/ση της Γραμματείας του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ΕΣΠΑ, θα ενημερώνεστε κάθε φορά από τις σχετικές ανακοινώσεις ΕΣΠΑ, καθώς και στο τηλέφωνο 2631058295 (υπεύθυνη κα. ΚΟΣΜΑ).

Επιπλέον, χρειάζεστε τα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4, 5 που ακολουθούν (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει), και αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια, και αφού τα συγκεντρώσετε ολα, τα στέλνετε στη δ/ση της Γραμματείας του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (βλ. παραπάνω).

Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ υποβάλλεται αφού έχετε επικοινωνήσει με την επιχείρηση/φορέα που θα απασχοληθείτε και αφού έχετε εξασφαλίσει τα στοιχεία που ζητούνται στην ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ κατεβάστε τη από αυτό το σύνδεσμο και συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται. Με βάση αυτή την αίτηση κρίνεται η καταλληλότητα της επιχείρησης που ζητάτε να κάνετε Πρακτική. Προσοχή στην περιγραφή των αντικειμένων εργασίας που πρέπει να συμπληρώσει ο υπεύθυνος της επιχείρησης της Πρακτικής σας.
  2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ που κατεβάζετε από το σύνδεσμο (βλ. πιο κάτω τμήμα 3 και 5) και συνυπογράφετε εσείς και η επιχείρηση που θα σας απασχολήσει για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ χρειάζονται 3 αντίγραφα.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ στην οποία φαίνεται το είδος της επιχείρησης/φορέα που επιθυμείτε να ασκηθείτε καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Τη δήλωση φορέα (που υπογράφει ο επόπτης σας στην επιχείρηση/φορέα) υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ)


4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ

6. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μετά την έγκριση της αίτησής σας για Πρακτική 'Ασκηση από την επιτροπή Π.Α., από την ιστοσελίδα του Τμήματος (δηλ. από την ίδια αυτή σελίδα που βρίσκεστε τώρα) μπορείτε να προμηθευτείτε οι ίδιοι το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και τα ειδικά έντυπα που είναι απαραίτητα για την Πρακτική σας. Ειδικά για τον τρόπο που καταχωρούνται τα στοιχεία στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ημερήσιες εργασίες, μηνιαίες αναφορές, εκθέσεις κλπ) ενημερωθείτε και συμβουλευτείτε από τον οδηγό με εικόνες του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

7. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων στις καταχωρήσεις/εκθέσεις του ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΣ μπορείτε να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε τις σελίδες που θα σας υποδείξει ο επόπτης-εκπαιδευτικός σας, η Γραμματεία του Τμήματος, ή το Γραφείο Βοήθειας για την Πρακτική Άσκηση χωρίς να διακινηθεί το Βιβλίο Πρακτικής σας. Οι τίτλοι των σελίδων που ακολουθούν στους υπερσυνδέσμους είναι ίδιοι με αυτούς στο Βιβλίο Πρακτικής σας. Αν σας υποδειχθούν διορθώσεις του Βιβλίου Πρακτικής ακολουθήστε τα επόμενα βήματα: (1) Πατήστε στους υπερσυνδέσμους τον τίτλο της σελίδας που πρέπει να διορθωθεί στο Βιβλίο Πρακτικής σας. (2) Συμπληρώστε/αντικαταστήστε τις σελίδες που κατεβάσατε (και σας έχουν υποδειχθεί αλλαγές) και στείλτε τις ταχυδρομικά στη δ/ση της Γραμματείας με την ένδειξη ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ για να γίνουν οι διορθώσεις και να εγκριθεί η εξάμηνη περίοδος της Πρακτικής σας ως μέρος των σπουδών σας στο Τμήμα.

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Help Desk)

Για πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση .

Έχοντας την πεποίθηση ότι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας συνεχώς προσπαθεί να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχομένων πληροφοριών για θέματα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τόσο στους ασκούμενους φοιτητές του Τμήματος όσο και στις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς/Φορείς/Νομικά Πρόσωπα σας ευχόμαστε ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.