Μέλη Ε.Π. (τακτικό Εκπ/κό Προσωπικό)

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 26334, Πάτρα

E-mail:

Προσωπική Επικοινωνία: Πέμπτη : 09:00-15:45

ΚΑΡΥΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 26334, Πάτρα

E-mail:

Προσωπική Επικοινωνία: Δευτέρα : 11:00-17:45

Μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διεύθυνση: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μ. Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 26334, Πάτρα

E-mail: και

Προσωπική Επικοινωνία: Παρασκευή: 09:00-16:45

ΤΣΙΦΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Νέα Κτίρια
Τ.Κ. 30200
Μεσολόγγι

E-mail:

Προσωπική Επικοινωνία: Δευτέρα & Τρίτη  09:00 – 12:45